Πληροφορίες

Στο σύλλογο μας διδάσκονται όλοι οι Σαρακατσανέικοι χοροί γνήσιοι και με την αρχέγονη τους μορφή.

Τα χορευτικά του συλλόγου μας αποτελούνται από παιδιά και ενηλίκων.

Χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα :

Α) Μικρά Χορευτικά : Τα τμήματα αυτού του επιπέδου αποτελούνται κυρίως από μαθητές δημοτικού που διδάσκονται ακόμη τους χορούς

Β) Μεσαία Χορευτικά : Τα τμήματα αυτού του επιπέδου κυρίως από μαθητές γυμνασίου που έχουν ολοκληρώσει τη μαθητεία τους στους χορούς

Γ) Μεγάλα Χορευτικά : Τα τμήματα εδώ τα αποτελούν μαθητές λυκείου και φοιτητές και βρίσκονται σε πλήρη ωριμότητα. Συνεχώς τελειοποιούνται και αποτελούνται από νέους που έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους, νιώθουν σα μέλη μιας μεγάλης οικογένειας

Δ) Χορευτικά Ενηλίκων : Αποτελείται από ένα μεγάλο τμήμα ενηλίκων που πολλοί από αυτούς είναι γονείς των παιδιών και παλιά μέλη των χορευτικών. Παρουσιάζουν χορούς με τον παραδοσιακό τρόπο, τραγουδώντας με το στόμα χωρίς την βοήθεια μουσικών οργάνων. Μερικοί από αυτούς στην παιδική τους ηλικία έζησαν την νομαδική ζωή.

Την επιμέλεια των χορευτικών τμημάτων έχει ο κ. Δημήτρης Καλός, μέχρι πρότινος πρωτοχορευτής του μεγάλου χορευτικού.

Η συμμετοχή στα Χορευτικά Τμήματα είναι δωρεάν.