Παρουσίαση Βιβλίου "Σαρακατσαναίοι, Βιλγάτορες της Μακεδονίας" - Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019