Άγαλμα Κατσαντώνη

Απέναντι από τον Σύλλογο στο όμορο πάρκο, τοποθετήθηκε με δωρεά της Νομαρχίας το άγαλμα του Κατσαντώνη, ονομαστού Σαρακατσάνου κλέφτη που έδρασε επί τουρκοκρατίας. Το άγαλμα φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη κ. Κικώτη Γεώργιο.