Εκμάθηση Παραδοσιακής Μουσικής

Στο Σταυραετό λειτουργούν τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Αυτό το διάστημα γίνονται μαθήματα κλαρίνου με τους μαθητές (όλων των ηλικιών) να χωρίζονται σε τμήματα με βάση το επίπεδό εμπειρίας τους.